دفتر مرکزی

شرکت لنگردام کاسپین سی

گیلان، رشت، خیابان شریعتی، بازار کویتی، طبقه ۲

تلفن:  33230576-013

فکس: ۳۳۲۴۷۰۰۹-۰۱۳

ایمیل: langardam@aol.com

ایران

شرکت لنگردام کاسپین منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری ستاره شمال، غرفه ۱۲۰۵

تلفن:  33260545-013

فکس: ۳۳۲۶۰۵۴۶-۰۱۳

امارات متحده عربی

شركه بهروز بورهادي التجاریه

دوبی، دیره، خیابان البطین، مقابل عبدالرزاق الانصاری،ساختمان گالف، طبقه ۲، واحد ۶

تلفن:   ۲۲۵۸۸۷۱ ۹۷۱۴+

فکس: ۲۲۵۰۸۸۵ ۹۷۱۴+

شعبه منطقه آزاد اروند

خوزستان، خرمشهر، خیابان مولوی، پلاک ۴

Fa En